สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตําแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตําแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึการะดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ธันวาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ สํานักงานสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Author :

0 thoughts on “สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตําแหน่งนักวิชาการศึกษา/คอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โพสต์ล่าสุด

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา