สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ธันวาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถรสมัครได้ที่ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง อาคารบริการวิชาการรวม ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Author :

0 thoughts on “สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โพสต์ล่าสุด

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา