กิจกรรมแลบ้านแลเมือง ตอน สลัดโรล ทำง่ายขายดี

กิจกรรมแลบ้านแลเมือง ตอน สลัดโรล ทำง่ายขายดี

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพ สร้างรายได้เสริม โดยการสอนทำสลัดโรลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

วีดีโอขั้นตอนการทำสลัดโรล

 

ภาพบรรยากาศผู้เข้าอบรม

Author :

0 thoughts on “กิจกรรมแลบ้านแลเมือง ตอน สลัดโรล ทำง่ายขายดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา