สารคดีพิเศษ ชุดเทิดพระเกียรติก้องปฐพี สดุดีองค์ภูมิพล ตอนปกเกล้าชาวใต้

เห่เอยเห่ขวัญปวงไทย ท้นลาลัย ท้นใจท้นคำรำพัน

ผ่านปีผ่านกี่คืนวัน จึงพ้นจาบัลย์ จึงเหือดจึงหายคิดถึง

ทุกแย้มทุกตรัสตราตรึง นิ่งสดับซับซึ้ง สะเทือนสะทกอกใจ

ขอเทพขอธรรมนำชัย ขอทรงครรไล สถิตยังสถานทิพย์…พิสุทธิ์เทอญ 

Author :

0 thoughts on “สารคดีพิเศษ ชุดเทิดพระเกียรติก้องปฐพี สดุดีองค์ภูมิพล ตอนปกเกล้าชาวใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา