สำนักวิจัยและพัฒนา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

สำนักวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานสังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2562

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียด

Author :

0 thoughts on “ สำนักวิจัยและพัฒนา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา