เชิญชมงานตลาดนัดหลักสูตรในงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561

สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 80 สถาบัน ร่วมออกบูธในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ในงาน ม.อ.วิชาการ 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ที่ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในงานพบกับสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคของประเทศและจากต่างประเทศ คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต รวมกว่า 160 คูหา มานำเสนอและแนะนำหลักสูตรทั้งของไทยและนานาชาติ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้สนใจทั่วไป โดยทุกปีจะมีผู้สนใจเข้าชมจำนวนหลายหมื่นคน

ผู้เข้าชมจะได้รับข้อมูลข่าวสารในการศึกษาต่อในทุกระดับพร้อมรับของที่ระลึกจากสถาบันต่างๆ มากมายเพื่อวางแผนการศึกษาต่อและการตัดสินใจเลือกเรียน

งานเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.30 น. มีการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตร ตอบข้อซักถามข้อมูลการศึกษา กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และ การแสดงบนเวที รับของที่ระลึกจากสถาบันต่างๆ โดยในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดงาน โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากนั้นในเวลา 10.00 – 12.00 น. จะมีการบรรยาย หัวข้อ “ กรอบเวลา และ กระบวนการจัดสอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2562” โดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)

Author :

0 thoughts on “เชิญชมงานตลาดนัดหลักสูตรในงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา