เชิญร่วมแข่งขันวิ่งบนเครื่องวิ่ง ในวันที่ 17ส.ค.61 ณ อาคารยิมเนเซียม ม.อ.หาดใหญ่

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ การแข่งขันวิ่งบนเครื่องวิ่ง ทั้งประเภทเดี่ยว และ วิ่งผลัด มิติใหม่แห่งการแข่งวิ่ง ผู้สมัครจะได้รับเหรียญที่ระลึก และเสื้อ สำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ที่ 1 ของทุกรุ่นจะได้รับโล่รางวัล ชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน ณ ม.มหิดล และ ม.แม่ฟ้าหลวงที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=dbhDwmRCGI4

ประเภทแข่งขัน มีดังนี้

 • 1. วิ่งเดี่ยว ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • 2. วิ่งเดี่ยว ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • 3. วิ่งผลัดคู่ชาย(ทีมละ 2 คน) อายุไม่เกิน 30 ปี
 • 4. วิ่งผลัดคู่ชาย(ทีมละ 2 คน) อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • 5. วิ่งผลัดคู่หญิง(ทีมละ 2 คน) อายุไม่เกิน 30 ปี
 • 6. วิ่งผลัดคู่หญิง(ทีมละ 2 คน) อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • 7. วิ่งผลัดคู่ผสม(ทีมละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) อายุไม่เกิน 30 ปี
 • 8. วิ่งผลัดคู่ผสม(ทีมละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ค่าสมัคร ประเภท วิ่งเดี่ยว 300 บาท วิ่งผลัด 500 บาท พิเศษสำหรับนักศึกษา ม.อ. คนละ 199 บาท
 • จัดการแข่งขันใน วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันแข่งขัน 17 สิงหาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.changeyourmove.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจกรรมกีฬาและวิชาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 0-7428-9183 หรือ http://www.sportscenter.psu.ac.th/view/334

Author :

0 thoughts on “เชิญร่วมแข่งขันวิ่งบนเครื่องวิ่ง ในวันที่ 17ส.ค.61 ณ อาคารยิมเนเซียม ม.อ.หาดใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา