โครงการรู้ทัน ป้องกัน Office Syndrome

หาดใหญ่ชีวาสุข เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรู้ทัน ป้องกัน Office Syndrome ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กลุ่มอาการปวดคอ บ่า ไหล่ แขน จากการทำงานเป็นเวลานาน)

– รุ่นที่ ๒ วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
– รุ่นที่ ๓ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
– รุ่นที่ ๔ วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
– รุ่นที่ ๕ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

** รับรุ่นละ 40 คน**

[สมัครโครงการ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในเวลาราชการ : 074 – 211035, 074 – 802202]
การแต่งกาย : เสื้อยืด กางเกงวอร์ม

เริ่มลงทะเบียน 08.00-08.30น.

Author :

0 thoughts on “โครงการรู้ทัน ป้องกัน Office Syndrome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา