กิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 | 29/5/61

กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561

Before

After

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา