ผังรายการ

จันทร์-ศุกร์

เวลา รายการ
06.00-06.30   ข่าวสดสายตรง VOA
06.30-07.00   สานสัมพันธ์ไทย-จีน
07.00-08.00   ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
08.00-10.00   กาแฟถ้วยเก่า
10.00-11.00   สภากาแฟ
11.00-11.30   รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว
11.30-12.00   ชุมชนวิชาการ
12.00-13.00   เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน
13.00-17.00   แลบ้าน แลเมือง
17.00-18.00   โอเลี้ยงเสียงหล่อ
18.00-18.15   เดินหน้าประเทศไทย
18.15-19.00   ลูกทุ่งศรีตรัง
19.00-19.30   ข่าวในพระราชสำนัก
19.30-21.00   รวมช่อศรีตรัง โดย สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.
21.00-22.00   ข่าว BBC
22.00-24.00   ดนตรีคลาสสิค

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
โรงพยาบาลหาดใหญ่
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา
โครงการปุณณสิริ โฮมเพลส