อัตราค่าผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคลื่นวิทยุความถี่หลักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนพื้นที่บางส่วนของจังหวัดยะลา ,ปัตตานี ,สตูล ,พัทลุง ,ตรังและนครศรีธรรมราช

รูปแบบรายการ
1.รายการเพลง (เพลงไทย ,เพลงสากล)
2.รายการสนทนา
3.สารคดี

อัตราโฆษณา – งานวิทยุ
1.ออกอากาศลูสสปอต (ความยาว 30 วินาที)……………………………………150 บาท / ครั้ง
2.พูดเสริมในกรายการ (ความยาวประมาณ 1 นาที)……………………………..300 บาท / ครั้ง
3.สนับสนุนหลัก (จ – ศ ครึ่งชั่วโมง พูดเสริม 2 ครั้ง ,สปอต 3 ครั้ง)………….2,5000 บาท / เดือน
4.สนับสนุนร่วม (จ – ศ ครึ่งชั่วโมง พูดเสริม 1 ครั้ง ,สปอต 2 ครั้ง)……………1,5000 บาท / เดือน
5.ผลิตลูสสปอต (ความยาว 30 วินาที)…………………………………………….1,000 – 3,000 บาท / เดือน
6.ค่าผลิตสกุ๊ปข่าว / สารคดี (ความาว 3 – 5 นาที)……………………………….3,000 – 5,000 บาท / เดือน
7.ถ่ายทอดเสียง………………………………………………………………………….5,000 – 8,000 บาท / เดือน
8.ค่าใช้บริการห้องอัดเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ ………………………………………600 บาท / ชั่วโมง
9.ค่าใช้บริการอัดสำเนาซีดีบันทึกรายการ ………………………………………..100 บาท / แผ่น

อัตราโฆษณา – งานวิดีทัศน์
1.กล้องวีดีโอ 1 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ 1 คน…………………………………………..3,000 บาท/งาน/วัน
2.กล้องวีดีโอ 2 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน………………………………………….5,000 บาท/งาน/วัน
3.วิดีโอสวิทเชอร์ (Video Seitcher) พร้อมเจ้าหน้าที่…………………………..5,000 บาท/งาน/วัน
4.วิดีโอสวิทเชอร์ (Video Seitcher) กล้องวอดีโอ 2 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่….9,000 บาท/งาน/วัน
5.วิดีโอสวิทเชอร์ (Video Seitcher) กล้องวอดีโอ 3 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่….11,000 บาท/งาน/วัน
6.ค่าผลิตสกู๊ปข่าว / สารคดี (ความยาว 3 – 5 นาที)…………………………….5,000 – 10,000 บาท/ชิ้น
7.ค่าผลิต Presentation (ความยาว 5 – 10 นาที)……………………………….15,000 – 20,000 บาท/ชิ้น
8.ค่าผลิต Presentation – Motion Graphic (ความยาว 5 – 10 นาที)…….20,000 – 30,000 บาท/ชิ้น

ติดต่อเราได้ที่
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7455-8775 โทรสาร 0-7455-8779 ห้องจัดรายการ 0-7455-8777 ,0-7455-8888 ,0-7428-2282

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา