เชิญร่วมทำกระทงใบตอง เพื่อเตรียมพร้อมลอยกระทงกันนะเจ้าค่ะ ลอยกระทงปีนี้ลงมือทำเอง ประหยัดรายจ่าย เพิ่มรายได้วางขายได้จริง เรียนรู้วิธีพับกลีบใบตองแต่ละรูปทรง จากง่ายๆไปหายาก ในระยะเวลา 2 ชั่วโมง ในวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00น.-12.00น. ที่สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ รับจำนวน 10 คนเท่านั้น ค่าสมัคร 50 บาทเท่านั้น พร้อมฟรีอุปกรณ์ สมัครได้ที่ 074 558775 , 074 558888 , 074 558777

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานงานเปิดบ้านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Open Innovation Bazaar) เพื่อเปิดโอกาสเชื่อมต่อนักธุรกิจกับนักวิจัยเข้าด้วยกัน ขยายงานวิจัยออกสู่สังคมให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของชุมชนที่เป็นเป้าหมายหลักของงานวิจัยเสมอมา

งานประชาสัมพันธ์ (องค์กรสัมพันธ์) จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ (PSU Network)  นำสื่อมวลชนภาคใต้และส่วนกลาง ชมผลงานและนวัตกรรมของวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี เพื่อประชามสัมพันธ์ผลงานและให้ประชาคมรู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแง่มุมที่หลากหลาย รวมทั้งสานสัมพันธ์กับเครือข่าย

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา