ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 เรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์อวตาร

เชิญร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ #PSUradio88 ลุ้นรับบัตรชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ ชุด นารายณ์อวตาร ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. (รอบการกุศล)

มาถึงวันสุดท้ายของกิจกรรมดีดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย “PSU ROADSHOW 2019” @โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยร้านค้าในสำนักงานอธิการบดีต้องไม่ใช้ถุงพลาสติก หลอด ฝา แก้ว พลาสติกทั้งหมด นำร่องโดยบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

📚 รู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอง สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน 📚 กับ กิจกรรม PSU RoadShow 2019 ซึ่งเข้าสู่ช่วงกิจกรรมของวันที่สี่แล้ว วันนี้ (31 มกราคม 2562) ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (30 มกราคม 2562) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. วันที่สาม ของกิจกรรม “PSU RoadShow 2019” ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต มีนักเรียนจากโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมกว่า 9 แห่งด้วยกัน 📚

📚 วันที่สอง ของกิจกรรม “PSU RoadShow 2019” วันนี้ (29 มกราคม 2562) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเข้าร่วมกว่า 7 แห่ง 📚

วันนี้ (28 มกราคม 2562) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม PSU Roadshow 2019 ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์ และแนะแนวการศึกษานอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา