ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมที่ถาโถมเข้าใส่หลายๆ พื้นที่ ทั้งในตัวเมืองหาดใหญ่และพื้นที่รอบข้าง ผู้คนเดือดร้อนกันมากมาย บ้างก็เตรียมตัวตั้งรับได้ดี บ้างก็ยังชะล่าใจ อาจเพราะยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่แสนทนทุกข์ที่เรียกว่า “อุทกภัย” จนทำให้เกิดความประมาท ทั้งนี้เราจึงควรทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมและควรเตรียมพร้อมกับภัยที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่ทันรู้ตัว

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าสู่ Smart University ชูความร่วมมือสร้างสังคมไร้เงินสด ขานรับนโยบายยุคดิจิทัล 4.0 ของรัฐบาล เมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุด Retail Products และ Retail Payments ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน พัฒนาระบบสังคมไร้เงินสด […]

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อ.ตรัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนย่านหัวสะพานเก่า อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนเทศบาลและชาวบ้านในชุมชน อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ “ย่านตาขาวโมเดล ปี พ.ศ. 2560”

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ ม.อ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560 ณ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการและรับฟังปัญหาจากผู้แทนชุมชน ภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่งการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดงานพิธีถวายอาลัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ รวมใจ ถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงค่ำของวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรม ถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” โดยการจุดเทียน และการแปรอักษรเป็นรูปเลข ๙ เพื่อแสดงถึงความภักดี และน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 8 “การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนชุมชนและบ้านพี่เลี้ยง อันจะนำไปสู่การทบทวนการดำเนินการและบริหารจัดการน้ำท่วม รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น   รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “อันนี้เป็นรูปของการทำนายว่า ถ้าฝนตกลงมากี่มิลฯ น้ำในคลองจะขึ้นระดับเท่าไหร่..ปัจจุบันเรามีสถานีวัดน้ำเยอะขึ้นมีข้อมูลแบบ real time แล้วนำไปปรับกับแบบจำลองเพื่อความแม่นยำที่เพิ่มมากขึ้น นำข้อมูลน้ำท่าที่วัดได้ใส่ทุก 3 ชั่วโมงแล้วปรับเพื่อดูผลที่ได้ […]

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา