สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดทำหนังสือชุด รัชกาลที่๙ กับชาวสงขลา นำเสนอบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ พศ.๒๕๐๒

      เดือนตุลาคมนี้ สถานีวิทยุม.อ.หาดใหญ่ และ อ.นิภาพร จันทรวังโส เปิดรับสมัครผู้สนใจ เรียนรู้วิธีการทำเครื่องประดับด้วยเชือก ที่ทำแล้วเสริมสิริมงคลให้แค่ผู้สวมใส่ 

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
โรงพยาบาลหาดใหญ่
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา
โครงการปุณณสิริ โฮมเพลส