สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดทำหนังสือชุด รัชกาลที่๙ กับชาวสงขลา นำเสนอบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ พศ.๒๕๐๒

      เดือนตุลาคมนี้ สถานีวิทยุม.อ.หาดใหญ่ และ อ.นิภาพร จันทรวังโส เปิดรับสมัครผู้สนใจ เรียนรู้วิธีการทำเครื่องประดับด้วยเชือก ที่ทำแล้วเสริมสิริมงคลให้แค่ผู้สวมใส่ 

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา