รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย พร้อมบรรยายพิเศษ ” BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตอาหารเสริมพรีไบโอติก เสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ใหญ่สุขภาพดี จากแก้วมังกร เสริมแนวคิดการดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกายและการใช้ชีวิต

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานงานเปิดบ้านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Open Innovation Bazaar) เพื่อเปิดโอกาสเชื่อมต่อนักธุรกิจกับนักวิจัยเข้าด้วยกัน ขยายงานวิจัยออกสู่สังคมให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของชุมชนที่เป็นเป้าหมายหลักของงานวิจัยเสมอมา

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา