รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เปิดโครงการ ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทาง วงแหวนพหุวัฒนธรรม นำนักศึกษาใหม่เรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี นำนักศึกษาใหม่กว่า 1,500 คน เดินเท้า 7 กิโลเมตร จากหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีไปยังเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมในเมืองปัตตานี เพื่อให้-นักศึกษาใหม่ เรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี 

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมงาน “ม.อ. วิชาการ @หอสมุดคุณหญิงหลงฯ” ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ 9.00 เป็นต้นไป พบกับการกิจกรรม นิทรรศการความรู้ ชมภาพยนตร์ และกิจกรรมสนุกสนาน ตอบคำถามรับรางวัลมากมาย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ 5 วิทยาเขต เยือน ม.อ.ปัตตานี ในโครงการ “เครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์” เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

งานประชาสัมพันธ์ (องค์กรสัมพันธ์) จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ (PSU Network)  นำสื่อมวลชนภาคใต้และส่วนกลาง ชมผลงานและนวัตกรรมของวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี เพื่อประชามสัมพันธ์ผลงานและให้ประชาคมรู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแง่มุมที่หลากหลาย รวมทั้งสานสัมพันธ์กับเครือข่าย

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา