คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งวิศวกร สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด ภาควิชาพืชศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค ทางด้านคอมพิวเตอร์

📚 รู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอง สู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน 📚 กับ กิจกรรม PSU RoadShow 2019 ซึ่งเข้าสู่ช่วงกิจกรรมของวันที่สี่แล้ว วันนี้ (31 มกราคม 2562) ที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา