งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมงาน “ม.อ. วิชาการ @หอสมุดคุณหญิงหลงฯ” ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่ 9.00 เป็นต้นไป พบกับการกิจกรรม นิทรรศการความรู้ ชมภาพยนตร์ และกิจกรรมสนุกสนาน ตอบคำถามรับรางวัลมากมาย

วันนี้ (31กรกฎาคม 2561) งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เชิญครูแนะแนว ผู้ปกครอง อาจารย์ นักเรียน

งานประชาสัมพันธ์ (องค์กรสัมพันธ์) จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ (PSU Network)  นำสื่อมวลชนภาคใต้และส่วนกลาง ชมผลงานและนวัตกรรมของวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี เพื่อประชามสัมพันธ์ผลงานและให้ประชาคมรู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแง่มุมที่หลากหลาย รวมทั้งสานสัมพันธ์กับเครือข่าย

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา